Stredná odborná škola techniky a služieb, Brezno

 

Navigácia

Partneri

Prezentácia

Fotogaléria

Pondelok 22. 1. 2018

Kalendár

Galéria

Kontakt

Stredná odborná škola techniky a služieb
Laskomerského 3, 977 46 Brezno.
Spojovateľka: č.t. 048 630 40 22
Sekretariát: č.t. 048 630 40 15
Email: sekretariat@spsbr.edu.sk

Počítadlo

Počet návštev: 5039569

Vitajte na stránkach školy SOŠ TaS

Milí študenti,

na tejto stránke nájdete rozvrhy hodín, aktuálne suplovanie, informácie o možnostiach štúdia na našej škole pre budúcich prvákov a ďalšie užitočné informácie o SOŠ techniky a služieb. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

Aktuality, novinky

  • Vo štvrtok 21.12.2017 v škole už vládla predvianočná atmosféra a preto sa žiaci III.H triedy pod vedením Ing. Ďuriančíkovej rozhodli spestriť si na hodine ekonomiky vyučovanie hrou. Súťažili trojčlenné družstvá v štyroch disciplínach, v ktorých si vyskúšali svoje vedomosti o obchodných spoločnostiach, zistili, akí sú šikovní a zruční pri skladaní puzzlí s obrázkom bankovky 500 eur, precvičili si ako poznajú svetové meny a ako dokážu správne priradiť k sebe súvisiace ekonomické pojmy. V záverečnom hodnotení zvíťazilo družstvo v zložení Lucia Ťažká, Lucia Jariabková, Rasťo Čutka. Víťazi dostali sladkú odmenu, no a samozrejme, keďže Vianoce boli pred dverami, ušlo sa aj ostatným.