Stredná odborná škola techniky a služieb, Brezno

 

Navigácia

 

 

 

ODKAZY  NA  STIAHNUTIE  DOKUMENTOV

 


 

Dokumenty školy pre školský rok 2018/2019:

 

Poučenie o právach dotknutej osoby

Správa o výchovnovzdelávacích výsledkoch za šk. rok 2017-2018

 

Dokumenty školy pre školský rok 2017/2018:

Organizačná štruktúra 2017/2018

Správa o výchovnovzdelávacích výsledkoch za šk. rok 2016-2017

Dokumenty školy pre školský rok 2016/2017:

Školský poriadok 2016/2017

Organizačný poriadok 2016/2017

Organizačná štruktúra 2016/2017

Správa o výchovnovzdelávacích výsledkoch za šk. rok 2015-2016


 


 

Prehľad o priznaných a uznaných kreditoch

Kredity


Výsledková listina pre krajské kolo súťaže ZENIT v strojárstve 2016:

Výsledková listina školský rok 2016/2017

 


Dokumenty školy:

Činnosť sociálneho pedagóga na SOŠ TaS  v Brezne

Štipendium 2. polrok školského roka 2016/2017