Stredná odborná škola techniky a služieb, Brezno

 

Navigácia

 

INFORMÁCIE O PROJEKTE

 


 

 

 

 

 

Názov projektu             
Brezno - tradícia v strojárstve s modernou inovatívnou výukou

Žiadateľ                        
SPOJENÁ  ŠKOLA  BREZNO, Laskomerského 3, Brezno


Sektor                           
verejný


Operačný program        
Operačný program Vzdelávanie


Prioritná os                    
1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy


Opatrenie                      
1.1 Premena tradičnej školy na modernú


Kód výzvy                     
OPV-2008/1.1/01-SORO