Ponuka

Partneri

SOŠ TaS

Fotogaléria

Pondelok 3. 8. 2015

Kalendár

Galéria

Kontakt

Stredná odborná škola techniky a služieb
Laskomerského 3, 977 46 Brezno.
Spojovateľka: č.t. 048 630 40 22
Sekretariát: č.t. 048 630 40 15
Email: sekretariat@spsbr.edu.sk

Počítadlo

Počet návštev: 4336352

Vitajte na stránkach školy

Milí študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

Aktuality

 • 2. kolo prijímacích skúšok pre šk. rok 2015/2016

  25. 5. 2015

  STREDNÁ ODBORNÁ  ŠKOLA TECHNIKY A SLUŽIEB 

  LASKOMERSKÉHO  3,    977  46   B R E Z N O

  Riaditeľka SOŠ techniky a služieb v Brezne v zmysle § 66 odst. 7 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že :

 • Voľné miesta

  OZNAM

  Oznamujeme uchádzačom o štúdium na SOŠ techniky a služieb, že v školskom roku 2015/2016 sú ešte voľné miesta v týchto odboroch:

  Strojárstvo 2381 M – 4.ročný študijný odbor

  Mechanik počítačových sietí 2682 K - 4.ročný študijný odbor

  Nástrojár 2423 H – 3.ročný učebný odbor

 • 13. 5. 2015

  Na tomto odkaze Prijímacie skúšky - odbory nájdete kritériá pre prijatie na nadstavbové štúdium v školskom roku 2015/2016

 • Prijímacie skúšky

  13. 3. 2015

  V module Prijímacie skúšky - odbory nájdete študijné a učebné odbory pre školský rok 2015/2016, kritéria na prijímacie skúšky pre študijné odbory a vzorové testy zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky

 • Zmena názvu školy

  Od 1.9.2014 sa mení názov školy. Staré meno - Spojená škola Brezno je nahradené novým názvom STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNIKY A SLUŽIEB
 • Nie sme ľahostajní

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci Strednej odbornej školy techniky a služieb  sa zapojili do zberu umelých vrchnákov z  fliaš, aby pomohli získať finančné prostriedky na pomoc pri financovaní výdavkov, ktoré sú spojené s liečbou Miška z Brezna. Do zberu sa zapojili aj študentky a študenti SOŠ TaS, čím potvrdili, že ani im nie je ľahostajný osud   zdravotnepostihnutých detí.    

 • TÝŽDENNÝ DENNÝ TÁBOR

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Letná škola hravého varenia

  pre deti od 10 do 15 rokov.

  Naučíme vás variť,piecť hravo a zdravo.

 • Deň strávený s členmi Hasičského a záchranného zboru nebol zbytočný ...

  Do galérie Deň strávený s členmi Hasičského a záchranného zboru nebol zbytočný ... boli pridané fotografie.

   

  zhodli sme sa všetci, ktorí sme sa  dňa 17. 6. 2015 v Závadke nad Hronom zúčastnili  cvičnej záchrannej akcie.

   

  Viktor:   „Práca záchranárov je ťažká a veľmi zodpovedná. Som rád, že som sa mohol zúčastniť už len preto, že pri reálnej situácii  budem vedieť,  ako sa zachovať“.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola techniky a služieb
  Laskomerského 3
  977 46 Brezno
 • sekretariat@spsbr.edu.sk
  048 630 4015 sektretariát školy
  048 630 4022 spojovateľka