Navigácia

Partneri

Kalendár

Logo

Utorok 2. 9. 2014

Utorok 2. 9. 2014

Fotogaléria

Novinky

Galéria

Kontakt

Spojená škola, Laskomerského 3, 977 46 Brezno.
Spojovateľka: č.t. 048 630 40 22
Sekretariát: č.t. 048 630 40 15
Email: sekretariat@spsbr.edu.sk

Počítadlo

Počet návštev: 3968025

Vitajte na EduPage

Milí študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

ČÍM ŽIJEME

 • Maturitná skúška 2014 - september

  2. 9. 2014

   
  Termín MS 2014 (9. - 11. september 2014):

  09. 09. 2014    PČOZ - technik v elektrotechnike - začiatok 8.30 h 


  10. 09. 2014    ÚSTNA FORMA INTERNEJ ČASTI (štud.odbor: technik v strojárstve, technik v elektrotechnike, škola podnikania, spoločné stravovanie) - začiatok o 8.00 h.

 • 28. 8. 2014

  Rozvrh pre večerné štúdium najdete na tomto odkaze

 • Začiatok večerného štúdia

  Večerné štúdium začína 3.9.2014 o 14.00 hod.

  pre triedu I.SN študijný odbor  - strojárstvo, drevárska a nábytkárska výroba, podnikanie v remeslách a službách

  pre triedu II.SN študijný odbor - strojárstvo,   podnikanie v remeslách a službách

  pre triedu III.SN študijný odbor - strojárstvo,   prevádzka obchodu

 • ODBORNÁ PREDNÁŠKA

   

  V utorok 3. júna 2014 sa na prednáške z odboru hygiena výživy v Banskej Bystrici zúčastnili žiaci I.G, II. H a I. KN triedy. Prednáška sa konala priamo v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva. Viedla ju vedúca oddelenia hygieny výživy pani MUDr. Ivana Sedliačiková. Na viac ako hodinovej prednáške spojenej s diskusiou sa žiaci dozvedeli dôležité informácie pre odbor, v ktorom sa vzdelávajú. Budúci zamestnanci pohostinských služieb (kuchári, čašníci,  prevádzkari či prevádzkovatelia) si upevnili základné vedomosti o HACCP. Dozvedeli sa o povinnostiach, vyplývajúcich zo zákona pri otváraní prevádzkových priestorov, o kontrolách  v pohostinských a potravinárskych prevádzkach, o sankciách za nedodržanie zákonných nariadení a pod.

 • Individuálny učebný plán

 • Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2014/2015 - 1. a 2. termín spolu

  15. 5. 2014

    Na nasledujúcom odkaze sa nachádzajú výsledky prijímacieho konania pre odbor mechanik počítačových sietí pre 1.  a 2. termín.

   Mechanik počítačových sietí 2682 K

 • Výsledky prijímacie konania pre školský rok 2014/2015 - 1. termín

  12. 5. 2014

  Na nasledujúcich odkazoch si môžete prezrieť výsledky prijímacích skúšok pre školský rok 2014/2015 1. termín

  Mechanik počítačových sietí 2682 K

  Škola podnikania 6341 M

  Strojárstvo 2381 M

 • VZOROVÉ TESTY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY Z MATEMATIKY, SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

   

  Budúci prváci POZOR na tomto odkaze nájdete   vzorové testy z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry pre školský rok 2014/2015 vzorové testy z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry pre školský rok 2013/2014 do študijných odborov:  
  • strojárstvo
  • škola podnikania
  • mechanik počítačových sietí

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola, Brezno
  Laskomerského 3
  977 46 Brezno
 • sekretariat@spsbr.edu.sk
  048 630 4015 sektretariát školy
  048 630 4022 spojovateľka