Ponuka

Partneri

SOŠ TaS

Fotogaléria

Nedeľa 14. 2. 2016

Kalendár

Galéria

Kontakt

Stredná odborná škola techniky a služieb
Laskomerského 3, 977 46 Brezno.
Spojovateľka: č.t. 048 630 40 22
Sekretariát: č.t. 048 630 40 15
Email: sekretariat@spsbr.edu.sk

Počítadlo

Počet návštev: 4495331

Vitajte na stránkach školy

Milí študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

Aktuality

 • Od 1.9.2014 sa mení názov školy. Staré meno - Spojená škola Brezno je nahradené novým názvom STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNIKY A SLUŽIEB
 •  

   

   

   

   

  Dňa 26.1. 2016 sa na SOŠ techniky a služieb Brezno uskutočnil netradičný deň otvorených dverí. Netradičný preto, lebo okrem možnosti nahľadnutia do jednotlivých učební školy, si žiaci mohli precvičiť zručností v odboroch, ktoré škola ponúka.  Išlo najmä o miešanie nápojov, prišívanie gombíkov na čas, žiaci si vyskúšali  baliť muffiny a preukázali orientovanie sa v gastronomických pojmoch nielen v slovenčine, ale aj v angličtine. Športovo zdatní si mohli vyskúšať rôzne športové disciplíny. Samozrejme, nezabudli sme ani predstavenie  školy a tí menej aktívni mohli sledovať fotografie a videá,  ktoré boli  počas celej prezentácie premietané priamo v Aule školy. Po vyčerpávajúcom zahriatí sme žiakov previezli do strojárskej firmy REA-S s.r.o., kde mohli nakuknúť do útrob výroby a konštruovania výrobkov. Vďaka výbornému výkladu zamestnancov tejto spoločnosti sa dozvedeli veľa nového a veríme, že aspoň niektorých zaujímavý odbor strojárstva priláka a v budúcom školskom roku sa stanú našimi študentmi.

 • Stredoškolské štipendiá  v 2. polroku šk. roka 2015/2016

   

  Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium.

  Štipendium sa poskytuje žiakovi mesačne na základe rozhodnutia riaditeľky školy

 • Viete správne odpovedať na otázky?

  Každý priemerne  inteligentný človek má mať základné vedomosti z oblasti ekonómie, bankovníctva, manažmentu.

  Otázky znenia:

  1. Ak podnik nemá problém s likviditou, znamená to, že:

  a) dosahuje zisk

  b ) má všetok majetok v hotovostnej forme

  c) je schopný uhrádzať svoje záväzky

 • Na záujemcov o štúdium sa tešíme

  v utorok 26. januára o 9.00 hod.

 •  

  Na pozvanie družobného mesta Nový Bydžov v Českej republike sme sa spolu z predstaviteľmi Divadelného súboru Jána Chalupku a inými umelcami podieľali na akcii „Dni slovenskej kultúry“.

  Našou úlohou bolo pripraviť ochutnávku z tradičných jedál a pokrmy na raut, ktorý sa konal v sobotu 28. 11. 2015 po vystúpení nášho divadla. Na raute v Jiráskovom divadle  boli zástupcovia mesta Nový Bydžov a predstavitelia kultúrnej obce z mesta a okolia. Hostia si pochutnali najmä na bryndzových haluškách, pirohoch, horehronských guľkách a závinoch z kysnutého cesta.

 •  

   

   

   

   

   

  Boli ste už na interaktívnej výstave, kde sa môžete všetkého dotknúť, zahrať sa, odmerať si tep a tak objavovať a zopakovať si javy napr. z fyziky... učiť sa hrou?  

  Naši štvrtáci - mechanici počítačových sietí navštívili 8.12.2015 zábavné technické centrum Steelpark v Košiciach. Expozícia ponúka návštevníkom aktívne hranie sa s vyše 50 exponátmi demonštrujúcich príbeh ocele, a to z oblasti hutníctva, geológie, fyziky, chémie, bezpečnosti, strojárstva a ďalších.

 • Dňa 9.12.2015 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Pod dohľadom poroty v zložení Mgr. Ďurajdová, Mgr. Gajdošíková a Mgr. Kapusta, žiaci postupne zvládli posluch, gramatické cvičenia, čítanie s porozumením a ústnu časť súťaže. Všetci zúčastnení dostali malé darčeky a tí najlepší aj vecné ceny, ktoré venovala Rada rodičov pri SOŠ techniky a služieb.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola techniky a služieb
  Laskomerského 3
  977 46 Brezno
 • sekretariat@spsbr.edu.sk
  048 630 4015 sektretariát školy
  048 630 4022 spojovateľka