Navigácia

Partneri

Kalendár

Logo

Sobota 23. 8. 2014

Sobota 23. 8. 2014

Fotogaléria

Novinky

Galéria

Kontakt

Spojená škola, Laskomerského 3, 977 46 Brezno.
Spojovateľka: č.t. 048 630 40 22
Sekretariát: č.t. 048 630 40 15
Email: sekretariat@spsbr.edu.sk

Počítadlo

Počet návštev: 3952109

Vitajte na EduPage

Milí študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

ČÍM ŽIJEME

 • „Bezpečný návrat domov“

  17. 6. 2014

   

   

   

   

   

   

  V rámci tohto preventívneho projektu Úradu verejného zdravotníctva SR sa dňa 16. 06. 2014 konala beseda s pracovníčkou RÚVZ v Banskej Bystrici Mgr. Šuchaňovou a zdravotníckym záchranárom Bc. Kuvikom.

  Projekt je  zameraný na prevenciu rizík v dopravnom správaní mládeže vo veku od 15 do 19 rokov. Žiaci II.H, III.A a III.C diskutovali o rizikách, keď si mladí ľudia sadnú pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok za volant. Súčasťou besedy boli praktické ukážky poskytnutia prvej pomoci.       

 • Beseda s príslušníkom PZ Brezno

  17. 6. 2014

   

  Dňa 12. 6. 2014 mala hodina občianskej náuky v III. C  vďaka kpt. Ing. Riapošovi - preventistovi z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Brezne  inú podobu ako tradične. Prišiel medzi žiakov, aby im zaujímavou formou priblížil  problematiku trestného práva, s ktorou sa oboznámili  na hodinách  s Mgr. Klimentovou. Výklad pojmov z trestného zákona obohatil nielen rozprávaním prípadov, s ktorými sa policajti v praxi stretávajú, ale aj modelovými situáciami, s ktorými sa v živote môžu stretnúť.

 • II. kolo prijímacích skúšok pre šk. rok 2014/2015

  30. 5. 2014

  Stredná odborná škola vyhlasuje II. kolo prijímacích skúšok

  Pre študijný odbor:

  2682 K Mechanik počítačových sietí - počet voľných miest 12

  Pre učebný odbor:

 • Organizačné zabezpečenie záverečných skúšok

  9. 6. 2014

  Na odkaze záverečné skúšky sa nachádzajú pokyny pre priebeh záverečných skúšok 20013/2014

 • ODBORNÁ PREDNÁŠKA

   

  V utorok 3. júna 2014 sa na prednáške z odboru hygiena výživy v Banskej Bystrici zúčastnili žiaci I.G, II. H a I. KN triedy. Prednáška sa konala priamo v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva. Viedla ju vedúca oddelenia hygieny výživy pani MUDr. Ivana Sedliačiková. Na viac ako hodinovej prednáške spojenej s diskusiou sa žiaci dozvedeli dôležité informácie pre odbor, v ktorom sa vzdelávajú. Budúci zamestnanci pohostinských služieb (kuchári, čašníci,  prevádzkari či prevádzkovatelia) si upevnili základné vedomosti o HACCP. Dozvedeli sa o povinnostiach, vyplývajúcich zo zákona pri otváraní prevádzkových priestorov, o kontrolách  v pohostinských a potravinárskych prevádzkach, o sankciách za nedodržanie zákonných nariadení a pod.

 • Spájame teóriu s praxou

  5. 6. 2014

      

   

  Študenti III.C triedy SŠ SOŠ navštívili maklérsku spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko, a. s.. Mali možnosť teoretické vedomosti získané na predmete Ekonomika overiť si v praxi. Dozvedeli sa veľa zaujímavých praktických informácií o finančnom trhu, najmä o bankovej sústave Slovenska, o službách a produktoch, ktoré poskytujú banky. Podstatnú činnosť bánk predstavuje  poskytovanie úverov. Študenti sa dozvedeli aké podmienky musí žiadateľ splniť, aby mu bol úver poskytnutý. Návšteva spoločnosti bola pre študentov spestrením vyučovacieho procesu a veľa počutých informácií budú môcť  využiť aj v osobnom živote.

 • Individuálny učebný plán

 • Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2014/2015 - 1. a 2. termín spolu

  15. 5. 2014

    Na nasledujúcom odkaze sa nachádzajú výsledky prijímacieho konania pre odbor mechanik počítačových sietí pre 1.  a 2. termín.

   Mechanik počítačových sietí 2682 K

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola, Brezno
  Laskomerského 3
  977 46 Brezno
 • sekretariat@spsbr.edu.sk
  048 630 4015 sektretariát školy
  048 630 4022 spojovateľka