Stredná odborná škola techniky a služieb, Brezno

 

Navigácia

 

 

 

                                                         Informácia o projekte

 

 

Názov projektu:     

Rozvoj odborných kompetencií študentov a učiteľov Strednej odbornej školy techniky a služieb v Brezne


Žiadateľ:

Stredná odborná škola techniky a služieb, Laskomerského 3, Brezno

Výzva:

2017, KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov - Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP

Hlavné ciele:

- nadobudnutie nových odborných zručností a osobnostný rast žiakov, ktoré by im po ukončení štúdia zvýšili šance uplatniť sa na domácom aj európskom pracovnom trhu

- získanie nových skúsenosti a zručností pedagogických zamestnancov v stredoškolskom odbornom vzdelávaní a tým zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania na našej škole.

Partneri:

•         Střední škola hotelnictví a gastronomie v Prahe

•         Stredná odborná škola v Ústí nad Labem

•         North West Academy v Londonderry v Severnom Írsku

•         Azzurra cooperativa sociale v Spoleto v Taliansku

Účastníci:

16 študentov a 8 učiteľov