Stredná odborná škola techniky a služieb, Brezno

 

Navigácia

Partneri

Prezentácia

Fotogaléria

Sobota 17. 3. 2018

Kalendár

Galéria

Kontakt

Stredná odborná škola techniky a služieb
Laskomerského 3, 977 46 Brezno.
Spojovateľka: č.t. 048 630 40 22
Sekretariát: č.t. 048 630 40 15
Email: sekretariat@spsbr.edu.sk

Počítadlo

Počet návštev: 5090263

Vitajte na stránkach školy SOŠ TaS

Milí študenti,

na tejto stránke nájdete rozvrhy hodín, aktuálne suplovanie, informácie o možnostiach štúdia na našej škole pre budúcich prvákov a ďalšie užitočné informácie o SOŠ techniky a služieb. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

Aktuality, novinky

 • Záujemcov o štúdium na 3-ročné učebné odbory prijímame bez prijímacích skúšok!

  V školskom roku 2018/19 ponúkame:

  4- ročné študijné odbory

  2682 K mechanik počítačových sietí

  2381 M strojárstvo

  3- ročné učebné odbory

  6489 H hostinský, hostinská

  6460 H predavač

  2423 H nástrojár

  3355 H stolár

  2464 H strojný mechanik

  6475 H technicko-administratívny pracovník

 • 8. marca sme zorganizovali na našej škole olympiádu zo slovenského jazyka. Zúčastnilo sa jej 26 žiakov z III. A, I. KN, IV. C a II. KN triedy. V prvej časti žiaci písali slohovú prácu na tému: Zážitok na dovolenke v Tatrách. Druhá časť bola testová: študenti odpovedali na 25 otázok. Najlepšie obstáli študenti IV. C triedy. Na prvom mieste skončil Marek Makovník, na druhom Marián Puťoš a na treťom Dominik Boháľ. Víťazom blahoželáme a ostatným ďakujeme za účasť.

 • Link na STU MTF, kde sa dozviete viac o študijných programoch

  Po dvoch rokoch práce a stretnutí s pánom dekanom prof. Dr. Ing. Jozefom Peterkom MTF STU a primátorom Brezna JUDr. Tomášom Abelom, PhD. sa podarilo dohodnúť na obnovení štúdia verejnej vysokej školy v Brezne, ktorá môže začať ešte tento rok. V spolupráci mesta Brezna, Strednej odbornej školy techniky a služieb v Brezne a BBSK chceme zabezpečiť obnovenie priestorov, vybavenie a samozrejme, čo najlepšie podmienky pre vzdelávanie. Uvedené je príležitosťou pre našich mladých ľudí študovať doma, bez väčších výdavkov a získať kvalitné vzdelanie s uplatnením sa na trhu práce (denná prezenčná metóda). Tiež je to príležitosť pre ľudí z nášho regiónu doplniť si vzdelanie v našich firmách technického zamerania (kombinovaná metóda – náhrada externej formy štúdia - výučba sa uskutočňuje v piatok popoludní a v sobotu). Študovať bude možné u nás v Brezne tri semestre a následne študent pokračuje v štúdiu v Trnave. Fakulta je akreditovaná ako univerzitná fakulta vysokoškolskej inštitúcie univerzitného typu v procese komplexnej akreditácie vysokých škôl SR. Najúspešnejšia fakulta na Slovensku v získavaní financií z grantových schém európskych fondov.