•  

    Projekt ‘Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov’ je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

    

    

   Projekt ‘Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov’ je projekt organizovaný AveProsperitA, je zameraný na prevenciu šikanovania a  sociálnopsychologických javov, zlepšenie klímy v školách, k sociálnej tolerancii a pod. Cieľom projektu je v prostredí školy - prevencia pred sociálno patologickými javmi, pokles počtu konfliktov na škole, podporovať kritické myslenie a pod. Bližšie info o projekte: https://www.aveprosperita.sk/projekt-skolska-a-rovesnicka-mediacia/.

    

   A takto to u nás prebiehalo:

   MED.doc

    

    

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola techniky a služieb, Brezno
   • oficiálny email školy: sostasbr@sostasbr.sk, sekretariat@sostasbr.sk
   • Spojovateľka: +421 48 630 40 22 Sekretariát školy: +421 48 630 40 15, mobil +421 949 006 841
   • Adresa školy: Laskomerského 3, 977 46 Brezno 97746 Brezno Slovakia
   • IČO: 423 176 57
   • DIČ: 2024 1293 71
   • Riaditeľka školy: PaedDr. Danka Kubušová, mail: danka.kubusova@sostasbr.sk, mobil: 0917 275 878
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre technické odbory a školský internát: Mgr. Eva Červenáková, mail: eva.cervenakova@sostasbr.sk, mobil: 0908 697 708
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre odbory služieb: PaedDr. Monika Ďurajdová, mail: monika.durajdova@sostasbr.sk, mobil: 0905 621 922
   • Výchovná poradkyňa: Ing. Blanka Kiššová, mail: blanka.kissova@sostasbr.sk, mobil: 0949 006 814
   • Email na správcu obsahu: vaclav.gajdosik@sostasbr.sk